Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde

Beslut och protokoll


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-06-15 Protokoll.pdfPdf, 937.7 kB. 937.7 kB 2021-06-23 14.27

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-06-15 kallelse och handlingar v3.pdfPdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2021-06-11 11.24

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärenden

 1. Upprop och val av justerande personer
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Information om budget 2022:1 Grundskolenämnden 
 5. Budgetuppföljning per maj 2021 Grundskolenämnden  
 6. Fördelning av tilläggsbudget 2021 
 7. Återrapportering av uppdrag: Utbildnings- och arbetsmiljöskuld  
 8. Kvalitetsrapport värdegrund 2021 
 9. Riskanalys 2022 för Intern kontrollplan 2022 
 10. Rapport: Organisationsenhet riktad till särskilt utmanande barn 
 11. Rapport: Undersöka förutsättningar för att organisera resursskolor i Borås 
 12. Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 Grundskolenämnden 
 13. Rapport: Undersöka förutsättningar för webbsändning av Grundskolenämndens sammanträden 
 14. Anslagsframställan ny skola på Gässlösa 
 15. Ansökan bidrag Ekolek barnomsorg AB utskick senare 
 16. Anmälningsärenden per juni 2021 
 17. Delegationsbeslut per juni 2021 
Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-22] Grundskolenämnden , sammanträde 2021-06-15 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol