Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Grundskolenämnden 2023-06-13.pdf Pdf, 663.7 kB. 663.7 kB 2023-06-16 07.32
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-06-13 v2.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2023-06-09 13.56

Ärendelista:

  • Månadsrapport per maj 2023
  • Information om budget 2024:1 Grundskolenämnden
  • Svar på revisionsrapport - Grundskolenämndens dokumenthantering i
    ärende gällande övergrepp vid en skola
  • Kvalitetsrapport Värdegrund 2023
  • Tillägg till Delegationsförteckning för Grundskolenämnden
  • Yttrande över remiss: Program för nationella minoriteter
  • Yttrande över motion: Bättre kunskap hos föräldrar ger tryggare barn
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-06-13 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol