Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2017-01-31 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2017-01-31 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Stora Brogatan 45

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170131 Protokoll.pdf 762.3 kB 2017-02-06 10.32


Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170131 handlingar.pdf 8.8 MB 2017-01-24 16.37


Beslutsärenden

 • Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2017
 • Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2017
 • Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2017
 • Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år 2017
 • Undertecknande av Gymnasie- och vuxenutbildningens officiella skrivelser
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgifter till utbildningschef
 • Anta anbud för externa utbildningsanordnares räkning - Delegering gällande beslut om kravspecifikation samt antagande av anbud för Vuxenutbildningen
 • Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 2017-2018
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till YH-utbildningarnas ledningsgrupper
 • Val av fadderpolitiker vid Ungdomsrådets rådslag
 • Remiss - Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
 • Godkännande av projekteringsframställan avseende ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet
 • Godkännande av projekteringsframställan avseende ombyggnation av Sven Eriksonsgymnasiet
 • Ändring i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
 • Ombudgetering 1 i 2017 års budget, fördelning av buffert
 • Fördelning av lokalanpassning/inventarieanslaget
 • Redovisning av uppdrag - Möjligheten för utbildning inom särskild utbildning för vuxna
 • Beslut om förlikningsavtal (sekretess)
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut

 

Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2017-02-14 08.51

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-01-31 14.00

g q n C