Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Stora Brogatan 45

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170221 Protokoll.pdf 377.3 kB 2017-02-23 15.16


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170221 handlingar.pdf 3.7 MB 2017-02-14 08.36


Beslutsärenden

  • Årsredovisning 2016 för Utbildningsnämnden
  • Uppföljning Intern kontroll 2016
  • Riskanalys och Intern kontrollplan 2017
  • Miljörapport 2016
  • Redovisning av inkomna synpunkter 2016
  • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Viskastrandsgymnasiet
  • Val av representant från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till YH-utbildningens ledningsgrupp för Medicinsk sekreterare
  • Anmälningsärenden
  • Avgivna skrivelser
  • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-02-21 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol