Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2017-03-28 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2017-03-28 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170328 protokoll.pdf 859.2 kB 2017-03-31 10.50

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170328 handlingar.pdf 2.3 MB 2018-05-22 07.22

 

Beslutsärenden

 • Budgetuppföljning/prognos februari 2017
 • Ändrad antagningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2017/2018
 • Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2017/2018
 • Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig gymnasieskola, Realgymnasiet i Borås
 • Remiss - Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018
 • Utvärdering 2016 - Plan för lika rättigheter och möjligheter
 • Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut som inte ingår i budget, tertial 1 2017
 • Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 2017 - Utreda ytterligare modeller för en lyckad integration
 • Remiss - Motion; Företagande för nyanlända - en möjlighet redan under SFI
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-05-22 07.22

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-03-28 14.00

g q n C