Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2017-04-26 15.00  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2017-04-26 15.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170426 Protokoll.pdf 394.9 kB 2017-04-28 08.57

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170426 handlingar.pdf 27.7 MB 2017-04-20 15.31

 

Beslutsärenden

 • Budgetuppföljning mars 2017
 • Omfördelning i Budget 2017
 • Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier vid svenska gymnasiala utlandsskolor
 • Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget - Ta fram förslag på hur yrkesutbildningarnas attraktionskraft ska öka
 • Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget - Utreda hur praktiknära samarbeten kan etableras
 • Remiss - Förslag till ny Översiktsplan för Borås Stad
 • Remiss - Borås Stads miljömål 2017-2020
 • Remiss - Miljöpolicy för Borås Stad
 • Remiss - Borås Stads Program mot hemlöshet
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2017-04-28 09.00

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-04-26 15.00  

g q n C