Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2017-05-16 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2017-05-16 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170516 Protokoll.pdf 547.5 kB 2017-05-18 08.07

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170516 handlingar.pdf 3.3 MB 2017-05-11 10.10

 

Beslutsärende

  • Budgetuppföljning april 2017
  • Remiss - Motion; Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism
  • Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Undervisning och resultat 2016 - Analys och åtgärder
  • Plan för kompetensförsörjning, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
  • Remiss - Motion; Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
  • Beslut gällande lokaler - ombyggnation
  • Anmälningsärenden
  • Delegationsbeslut
  • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2017-05-18 08.19

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-05-16 14.00

g q n C