Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2017-08-22 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2017-08-22 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170822 Protokoll.pdf 451.1 kB 2017-08-24 08.37

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170822 handlingar.pdf 2 MB 2017-08-15 14.14

 

Beslutsärende

 • Budgetuppföljning juli 2017
 • Budget 2018:1
 • Läsårstider 2018/2019
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Almåsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Bergslenagymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Björkängsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Bäckängsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Sven Eriksonsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Viskastrandsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2017-08-24 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-08-22 14.00

g q n C