Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2017-09-26 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2017-09-26 15.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170926 Protokoll.pdf 579.3 kB 2017-09-28 08.40

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 170926 handlingar.pdf 2 MB 2017-09-19 14.22

 

Beslutsärende

 • Budgetuppföljning augusti 2017
 • Miljörapport tertial 2, 2017
 • Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2018/2019
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2017
 • Remiss - Motion; FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Remiss - Motion; Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör Borås till en MR-stad
 • Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron
 • Avstämning initiativärende GVUN 170328; Initiativ angående branschsamverkan kring verkstadstekniska utbildningar
 • Anmälningsärende
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2017-09-28 08.43

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-09-26 15.00

g q n C