Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2017-10-31 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2017-10-31 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 171031 Protokoll.pdf 881.2 kB 2017-11-02 08.22

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 171031 handlingar.pdf 7.4 MB 2017-10-31 13.36

 

Beslutsärende

 • Budgetuppföljning september 2017
 • Kvalitetsrapport läsåret 2016/2017, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Förslag till förändring av programstrukturen i gymnasieskolan
 • Remiss - Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
 • Remiss - Motion; Utbildning för vindkraft i Borås Stad
 • Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystem
 • Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning
 • Hyrestaxa för skollokaler
 • Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid deltagande på Integrationsdagen
 • Val av kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter till programråd
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor

 

Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2017-11-02 08.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-10-31 14.00

g q n C