Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Eriksonsplatsen 1

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 171205 Protokoll.pdf 808.3 kB 2017-12-13 13.02

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 171205 handlingar.pdf 9.3 MB 2017-11-30 11.48

 

Beslutsärende

 • Budgetuppföljning oktober 2017
 • Budget 2018:2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Ombudgetering i 2017 års budget, fördelning av buffert
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018
 • Borås Stads handlingsprogram Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020
 • Remiss - Borås Stads Kommunikationspolicy
 • Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet
 • Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2017-12-05 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol