Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-01-30 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-01-30 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180130 Protokoll.pdf 8.8 MB 2018-05-22 08.57

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180130 handlingar.pdf 39.8 MB 2018-05-22 08.43

 

Beslutsärende:

 • Gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2018
 • Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar för år 2018
 • Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2018
 • Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år 2018
 • Miljömålsuppföljning 2017
 • Lokalrevision inför Lokalresursplan 2019-2021
 • Remiss - Motion; En mätt elev är en produktiv elev!
 • Remiss - Granskning av Översiktsplan för Borås Stad
 • Mottagande av gåva till Bäckängsgymnasiet
 • Beslut gällande lokaler - ombyggnation
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-05-22 08.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-01-30 14.00

g q n C