Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-02-20 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-02-20 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

 

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180220 Protokoll.pdf 582.1 kB 2018-02-22 13.06

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180220 handlingar.pdf 2 MB 2018-02-13 13.48

 

Beslutsärende:

  • Årsredovisning 2017
  • Uppföljning intern kontroll 2017
  • Riskanalys och intern kontrollplan 2018
  • Redovisning av inkomna synpunkter januari - december 2017
  • Förslag till förändring av programstrukturen i gymnasieskolan
  • Val av kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet
  • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
  • Anmälningsärenden
  • Delegationsbeslut
  • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-02-22 13.18

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-02-20 14.00

g q n C