Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-03-27 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-03-27 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180327 Protokoll.pdf 1.3 MB 2018-03-28 08.21

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180327 handlingar.pdf 10.7 MB 2018-05-22 07.51

 

Beslutsärende:

 • Budgetuppföljning/prognos februari 2018
 • Uppföljning intern kontroll 2017- komplettering
 • Förändring av antagningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2018/2019
 • Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019
 • Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
 • Remiss- uppföljning av ett integrerat samhälle
 • Remiss- program för ett integrerat samhälle
 • Remiss- ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Borås kommun
 • Remiss- ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintligt fristående gymnasieskola i Borås kommun
 • Remiss- ansökan från Alingsås yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Alingsås kommun
 • Uppsägning av samt tecknande av nytt samverkansavtal för natyrbruksutbildningar
 • Val av kontaktpolitiker vid Bäckängsgymnasiet
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-05-22 07.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-03-27 14.00

g q n C