Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-04-24 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-04-24 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180424 Protokoll.pdf 668.2 kB 2018-04-26 07.33

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180424 handlingar.pdf 6.9 MB 2018-04-17 10.39

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning mars 2018
 • Omfördelning i Budget 2018
 • Rapport - Budgetprocessen i Borås Stad
 • Remiss - Motion; Arbetsterapeuter i skolan
 • Remiss - Plan för laddinfrastruktur för elfordon
 • Remiss - Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
 • Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - "Mammor i arbete"
 • Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - Serviceassistentutbildning
 • Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - Elfordon
 • Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - Avgiftsfri gymnasieskola
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-04-26 07.34

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-04-24 14.00

g q n C