Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-05-15 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-05-15 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180515 Protokoll.pdf 645.5 kB 2018-05-17 11.39

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180515 handlingar.pdf 9.7 MB 2018-05-08 15.40

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning tertial 1, år 2018
 • Omfördelning i Budget 2018
 • Omfördelning till fristående gymnasieskolor för åren 2010-2014
 • Beslut om ställföreträdande förvaltningschef
 • Elever på språkintroduktion - fortsatt utbildning
 • Remiss - Plan för jämställdhetsintegrering i Borås Stad
 • Remiss - Betänkandet Forska tillsammans; samverkan för lärande och förbättring
 • Uppdrag i Borås Stads budget 2018 - Gymnasieelever på Vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas hjälp att ta körkort, stöd med den teoretiska delen av körkortsutbildningen
 • Uppdrag i Borås Stads budget 2018 - Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för att fira de stora högstidsdagarna i den religion man bekänner sig till
 • Uppdrag i Borås Stads budget 2018 - Utreda möjligheten att starta en profil inom spelutveckling på Teknikprogrammet
 • Uppdrag i Borås Stads budget 2018 - Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från och med höstterminen 2018
 • Utbildningsdag om nationella minoriteter
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-05-17 11.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-05-15 14.00

g q n C