Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-08-28 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-08-28 15.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180828 Protokoll.pdf 925.3 kB 2018-08-30 11.44

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180828 handlingar.pdf 3.4 MB 2018-08-27 15.35

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning juli 2018
 • Budget 2019:1
 • Riskanalys och intern kontrollplan 2019
 • Läsårstider för läsåret 2019/2020
 • Tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid Björkängsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Almåsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Bergslenagymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Björkängsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Bäckängsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Sven Eriksonsgymnasiet
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Viskastrandsgymnasiet
 • Initiativärende GVUN 180515 - Extratjänster
 • Remiss - Motion; Säg nej till cirkus med vilda djur
 • Remiss - Motion; #respektmetoo
 • Val av kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övrigt
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-08-30 11.46

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-08-28 15.00

g q n C