Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-09-25 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-09-25 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180925 Protokoll.pdf 614.9 kB 2018-09-27 08.30

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 180925 handlingar.pdf 27 MB 2018-09-25 10.49

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2 år 2018
 • Ombudgetering inom gymnasiesärskolan
 • Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2019/2020
 • Miljömålsuppföljning tertial 2, 2018
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari - juni 2018
 • Remiss - Promemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.
 • Kurs i Starta eget - SFI
 • Initiativärende GVUN 180611 - Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap
 • Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - "Mammor i arbete"
 • Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - Serviceassistentutbildning
 • Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - Elfordon
 • Kommunfullmäktiges beslut för nämndens verksamhet - Avgiftsfri gymnasieskola
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-09-27 08.32

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-09-25 14.00

g q n C