Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-10-30 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-10-30 14.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 181030 protokoll.pdf 1 MB 2018-11-01 08.27

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 181030 handlingar.pdf 3.4 MB 2018-10-30 06.53

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning per september 2018
 • Kvalitetsrapport läsåret 2017/2018
 • Initiativärende GVUN 180611 - Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till?
 • Remiss - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
 • Remiss - Motion; Maten i kommunal verksamhet
 • Val av kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-11-01 08.29

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-10-30 14.00

g q n C