Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2018-12-04 16.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2018-12-04 16.00
Plats: Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 181204 protokoll.pdf 490.4 kB 2018-12-06 07.09

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 181204 handlingar.pdf 6.7 MB 2018-12-03 13.01

 


Sammanfattning av beslut:

 

Budgetuppföljning per oktober 2018

Ärendet utgår från dagordningen.

Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2019

En tid- och arbetsplan för uppföljning 2019 och planering 2020 har upprättats. Planen bygger på den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete.

Beslut: Tid- och arbetsplanen fastställs.

Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019

Beslut: Följande ordinarie sammanträdesdagar för år 2019 fastställs:

Tisdagen den 29 januari
Tisdagen den 19 februari
Tisdagen den 26 mars
Måndagen den 29 april
Tisdagen den 28 maj
Tisdagen den 27 augusti
Tisdagen den 1 oktober
Tisdagen den 29 oktober
Tisdagen den 10 december

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam Resultatdialog onsdagen den 6 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 11 juni.

Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda resultatet på LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga uppföljningsresultat, i det systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. En redovisning har upprättats.

Beslut: Redovisningen godkänns.

Initiativärende GVUN 180611 – Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap

Nämnden har tidigare beslutat att till förvaltningen återremittera ärendet ”Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap” . Förvaltningen uppdrogs att återkomma till nämnden med underlag som redovisar risk- och konsekvensanalys av fattade beslut ur såväl elev- som medarbetarperspektiv samt synpunktsunderlag som respektive skolledning använt som underlag vid beslutsfattande. En redovisning har upprättats.

Beslut: Redovisningen godkänns.

Program för att minska psykisk ohälsa

Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, enligt uppdrag i Borås Stads budget 2018, tagit fram ett styrdokument för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i skolan. Tjänstemän från de båda förvaltningarna har arbetat fram ett förslag till program.

Beslut: Programmet fastställs.

Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid deltagande på Integrationsdagen

Beslut: Ledamöter i nämnden som deltagit på Integrationsdagen den 6 november erhåller förlorad arbetsförtjänst.

 

Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2018-12-06 07.10

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2018-12-04 16.00

g q n C