Meny

Meny

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-02-19 13.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-02-19 13.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190219 handlingar.pdf 13 MB 2019-02-07 08.30

 

Beslutsärende:

 • Årsredovisning 2018, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Uppföljning intern kontroll 2018
 • Miljörapport 2018
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2018
 • Plan för jämställdhetsintegrering
 • Fortsatt utbildning för nyanlända elever
 • Remiss - Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
 • Ändring av tid för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 26 mars 2019
 • Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
 •  
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2019-02-07 08.37

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-02-19 13.00

g q n C