Meny

Meny

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-08-27 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-08-27 15.00
Plats: Bäckängsgymnasiet, PA Halls terrass 7

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190827 handlingar.pdf 9.4 MB 2019-08-22 13.55

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning juli 2019
 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Budget 2020:1
 • Begäran från Praktiska Sverige AB om ytterligare bidrag enligt skollagen
 • Riskanalys och intern kontrollplan 2020
 • Lägesrapport - Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås
 • Uppföljning av kartläggning av elevföreningar
 • Utredningsuppdrag - Ökade insatser för att främja skolnärvaro
 • Läsårstider för läsåret 2020/2021
 • Miljömålsuppföljning 2019
 • Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd för Industritekniska programmet, Svetsteknik
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 •  
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2019-08-22 13.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-08-27 15.00

g q n C