Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-12-10 14.30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-12-10 14.30
Plats: Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 8

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 191210.pdf 5.3 MB 2019-12-04 15.02

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning oktober 2019
 • Budget 2020:2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2020
 • Lokalbehovsplan 2021-2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Underlag för politisk beredning - Programstruktur för gymnasieskolan
 • Kvalitetsrapport läsåret 2018/2019
 • Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier vid svenska gymnasiala utlandsskolor
 • Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås
 • Yttrande över remiss - Digital strategi 2020
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2019-12-04 15.02

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-12-10 14.30

g q n C