Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-03-31 15.30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2020-03-31 15.30
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200331 Handlingar.pdf 8.1 MB 2020-03-30 08.10

 

Beslutsärenden:

 • Månadsuppföljning februari 2020
 • Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020, Viskastrandsgymnasiet
 • Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/2021
 • Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021
 • Läsårstider för läsåret 2021/2022
 • Uppdragsbeskrivning för politisk referensgrupp ny programstruktur
 • Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022
 • Yttrande över remiss - Borås Stads plan för krisberedskap
 • Rapport Dataskyddsförordningen
 • Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2019
 • Ansökan till Skolverket om särskild variant Design
 • LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, återrapportering 1,5 år
 • Initiativärende GVUN 191210 - Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola
 • Initiativärende GVUN 200128 - Utred kostnaden av användningen av distributionscentralen
 • Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
 •  
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2020-03-30 08.10

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-03-31 15.30

g q n C