Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Distansmöte

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210126 Handlingar.pdf 538 kB 2021-01-14 15.47


Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och
  vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin februari
  2021
 • Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning
 • Svar på Stadsrevisionens rapport - Uppföljande granskning av det
  kommunala aktivitetsansvaret
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2021-01-26 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol