Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Borås Kongress

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230613 Handlingar.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-05-31 15.30

Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Yttrande över remiss - Program för nationella minoriteter
 • Yttrande över remiss - Program mot hedersrelaterat våld
 • Yttrande över remiss - Motion Viktigt steg för att sluta utbildningsklyftan
 • Beslut om utbetalning av förrättningsarvode för deltagande i kurser, konferenser mm
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övrigt
Ordförandeklubba och Ipad
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-06-13 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol