Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2017-01-24 16.00

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid: 2017-01-24 16.00
Plats: Östralånggatan 72


Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2017-01-25 09.10

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-21] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2017-01-24 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol