Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2019-05-21 15.00

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid: 2019-05-21 15.00
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Senast ändrad: 2020-01-10 13.37

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2019-05-21 15.00

g q n C