Meny

Meny

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2019-06-18 14.00

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid: 2019-06-18 14.00
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Senast ändrad: 2019-06-24 08.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2019-06-18 14.00

g q n C