Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2020-06-16 14.00

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-06-16 kallelse och handlingar PDF

Beslutsärenden

 1. Budgetuppföljning efter maj 2020
 2. Riskanalys internkontroll inför 2021
 3. Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
 4. Krav på redogörelse om anmälan av bisysslor
 5. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse
 6. Anmälningsärenden
 7. Delegationsbeslut
 8. Umgängesbegränsning – sekretess
 9. Umgängesbegränsning – sekretess
 10. Umgängesbegränsning – sekretess
 11. Umgängesbegränsning – sekretess
 12. Vårdnadsöverflytt – sekretess
 13. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB – sekretess
 14. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB – sekretess
 15. Övrigt

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-06-16 protokollPDF


Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2020-06-16 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol