Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2020-08-25 14.00

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och prokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-08-25 protokollPDF

Bilaga 1. Protokollsanteckning Alliansen IFO budget 2021.1PDF

Bilaga 2. Protokollsanteckning V IFO Budget 2021.1PDF

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-08-25 kallelse och handlingar PDF

Beslutsärenden

 • Budgetuppföljning efter juli 2020
 • Budget 2021:1
 • Intern kontrollplan 2021
 • Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020
 • Uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet
 • Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med föreningen Maskrosbarn angående insatsen extravuxen
 • Motion: Nollvision för hemlösheten i Borås
 • Initiativärende SD – Utreda rättssäkerheten och lämpligheten i att ha ett fortsatt avtal med Nya Livet Fritsla AB
 • Remiss: Anhörigstöd för barn och unga
 • Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi
 • Remiss: Föreskrifter för avfallshanteringen
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2020-08-25 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol