Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2020-10-20 14.00

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-10-20 protokollPDF

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-10-20 kallelse och handlingar PDF

Ärenden

 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 2. Information från förvaltningschefen
 3. Information Social hållbarhet och mänskliga rättigheter
 4. Budgetuppföljning efter september 2020
 5. Gallring av pappershandlingar efter skanning till verksamhetssystemet VIVA
 6. Tider för nämndsammanträden och socialutskott 2021
 7. Anmälningsärenden 2020-10-20
 8. Delegationsbeslut 2020-10-20, Sekretess
 9. Faderskapsnedläggning, Sekretess
 10. Faderskapsnedläggning, Sekretess
 11. Faderskapsnedläggning, Sekretess
 12. Umgängesbegränsning, Sekretess
 13. Övrigt
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2020-10-20 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol