Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2020-11-17 14.00

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-11-17 protokollPDF

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-11-17 kallelse och handlingar PDF

Ärenden

 1. Upprop och val av protokolljusterare och ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning efter oktober 2020
 5. Närvaro för ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden med anledning av Coronapandemin
 6. Julgåva till anställda 2020
 7. Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 3 2020
 8. Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering
 9. Remiss: Program för föräldraskapsstöd
 10. Remiss: Uppföljning program för nationella minoriteter
 11. Anmälningsärenden 2020-11-17
 12. Delegationsbeslut 2020-11-17
 13. Faderskapsnedläggning, sekretess
 14. Faderskapsnedläggning, sekretess
 15. Faderskapsnedläggning, sekretess
 16. Faderskapsnedläggning, sekretess
 17. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess
 18. Umgängesbegränsning, sekretess
 19. Upphörande av umgängesbegränsning, sekretess
 20. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 21. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 22. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 23. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 24. Upphörande umgängesbegränsning, sekretess
 25. Upphörande umgängesbegränsning, sekretess
 26. Upphörande umgängesbegränsning, sekretess
 27. Övrigt


Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2020-11-17 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol