Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-12-15 protokollPDF

Tilläggsyrkande alternativt förslag till budget för Individ- och familjeomsorgsnämnden Alliansen PDF

Tilläggsyrkande budget 2021.2 Sverigedemokraterna PDF

Vänsterpartiets budgetförslag till IFO nämndsmöte 201215PDF

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-12-15 kallelse och handlingar PDF

Ärenden

 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning efter november 2020
 5. Budget 2021:2
 6. Hemlöshetskartläggning 2020
 7. Samverkansavtal Mini-Maria
 8. Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021
 9. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021
 10. Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad
 11. Anmälningsärenden
 12. Delegationsbeslut, sekretess
 13. Umgängesbegränsning, sekretess
 14. Vårdnadsöverflyttning, sekretess
 15. Upphörande av umgängesbegränsning, sekretess
 16. Vårdnadsöverflyttning, sekretess
 17. Övrigt


Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2020-12-15 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol