Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-01-05 protokollPDF

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-01-05 kallelse och handlingar PDF

Ärenden

  1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
  2. Fastställande av föredragningslista
  3. Val av ledamöter till socialutskott
  4. Övrigt


Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2021-01-05 11.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol