Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-01-26 kallelse och handlingar PDF

Ärenden

 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Närvaro för ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden med anledning av Coronapandemin
 5. Val av ledamöter till socialutskott
 6. Lokalbehovsplan planperiod 2022-2024
 7. Revidering av Miljöledningssystem för Individ- och familjeomsorgsnämnden
 8. Miljörapport Tertial 3 2020
 9. Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
 10. Anmälningsärenden 2021-01-26
 11. Delegationsbeslut 2021-01-26, sekretess
 12. Upphörande av umgängesbegränsning, sekretess
 13. Övrigt


Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-15] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2021-01-26 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol