Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-02-16 protokollPDF

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-02-16 kallelse och handlingar PDF

Ärenden

 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Årsredovisning 2020
 5. Uppföljning av intern kontrollplan 2020
 6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020
 7. Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar 2020
 8. Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 4 2020
 9. Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021
 10. Anmälningsärenden 2021-02-16
 11. Delegationsbeslut 2021-02-16, Sekretess
 12. Faderskapsnedläggning, Sekretess
 13. Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken, Sekretess
 14. Övrigt
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-19] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2021-02-16 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol