Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-04-20 protokollPDF

Protokollsanteckning VPDF

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-04-20 kallelse och handlingarPDF

Ärenden

 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning efter mars 2021
 5. Fördelning av tilläggsbudget 2020-2021
 6. Revisionsrapport- Granskning av integration och etablering i Borås Stad
 7. Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021
 8. Remiss Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024
 9. Anmälningsärenden aprilnämnden
 10. Delegationsbeslut 20210420, sekretess
 11. Faderskapsnedläggning, sekretess
 12. Faderskapsnedläggning, sekretess
 13. Umgängesbegränsning, sekretess
 14. Umgängesbegränsning, sekretess
 15. Umgängesbegränsning, sekretess
 16. Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken, sekretess
 17. Övrigt
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-13] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2021-04-20 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol