Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-05-18 protokoll Pdf, 774.6 kB.

Protokollsanteckning M, KD Pdf, 242.1 kB.

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-05-18 kallelse och handlingar Pdf, 3.9 MB.

Ärenden

 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Komplettering Hemlöshet kartläggning 2020
 5. Dialog Riskanalys
 6. Budgetuppföljning efter april 2021, tertial 1
 7. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021
 8. Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2021
 9. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021, nämndens rapport
 10. Remiss: Revidering Visionen Borås 2025
 11. Anmälningsärenden 2021-05-18
 12. Delegationsbeslut 2021-05-18, sekretess
 13. Ej röja den unges vistelseort enligt 14 § LVU, sekretess
 14. Faderskapsnedläggning, sekretess
 15. Faderskapsnedläggning, sekretess
 16. Faderskapsnedläggning, sekretess
 17. Faderskapsnedläggning, sekretess
 18. Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU, sekretess
 19. Ansökan om vårdnadsöverflytt, sekretess
 20. Yttrande till Tingsrätten, sekretess
 21. Övrigt
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-15] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2021-05-18 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol