Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-06-15 protokoll Pdf, 302.7 kB.

Protokollsanteckning SD Pdf, 90.7 kB.

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-06-15 kallelse och handlingar Pdf, 3.6 MB.

Ärenden

 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning efter maj 2021
 5. Avhopparverksamhet
 6. Uppföljning ” Program för ett integrerat samhälle”
 7. Närvaro för ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden med anledning av Coronapandemin
 8. Riskanalys Internkontroll inför 2022
 9. Initiativärende – Redogörelse för fallet ”N”
 10. Sommargåva till anställda 2021
 11. Anmälningsärenden2021-06-15
 12. Delegationsbeslut 2021-06-15
 13. Faderskapsnedläggning, sekretess
 14. Faderskapsnedläggning, sekretess
 15. Faderskapsnedläggning, sekretess
 16. Upphörande av beslut att ej röja vistelseort för vårdnadshavare, enligt 14 § punkt 2 LVU, sekretess
 17. Faderskapsnedläggning, sekretess
 18. Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken, sekretess
 19. Ej röja den unges vistelseort enligt 14 § LVU, sekretess
 20. Övrigt
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-15] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2021-06-15 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol