Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll


Kallelse och handlingar


Ärenden

 

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-15] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2021-11-23 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol