Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Handlingar

Handlingar Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-11-29 Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning efter oktober 2022
 5. Remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
 6. Remiss - Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland
 7. Remiss - Motion om handlingsplan mot skolsegregationen
 8. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut - kvartal 3, år 2022
 9. Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2023
 10. Sammanträdesdagar för Individ- och familjeomsorgsnämnden och dess socialutskott år 2023
 11. Anmälningsärenden 2022-11-29
 12. Delegationsbeslut 2022-11-29
 13. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
 14. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
 15. Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken
 16. Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken
 17. Övrigt
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-11-29 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol