Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Fabriksgatan 11, plan 3. Lokal Pinoccio

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ett barn som går framför ett grönt träd och i bakgrunden syns ett gult högt flerfamiljshus.

Foto: Anna Sigge

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-06] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2024-08-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol