Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kulturnämnden, sammanträde 2017-11-30 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Kulturhuset med Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Konstmuseet. Övriga verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är Biblioteken i Borås, Kulturskolan och Fristads Musikskola, Borås Museum och Textilmuseet, biograf Röda Kvarn samt en allmän kulturprogramverksamhet, stöd till bildningsorganisationer och övergripande kulturföreningar, kulturstipendier, konstnärlig utsmyckning samt kulturmiljö- och bevarandefrågor.

Tid: 2017-11-30 17.00
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2017-11-30PDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2017-11-30 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2017-11-30 handlingarPDF

Ärendelista

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Val av justeringsledamöter
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Information och visning av det digitala biblioteket
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Övriga informationsärenden
 7. Inkomna och avgivna skrivelser
 8. Budgetuppföljning till och med oktober 2017
 9. Förslag till verksamhetsidé för Borås Stadsteater i ett moderniserat Kulturhus
 10. Uppföljning av Kulturplan för grundskola och grundsärskola läsåret 2016/2017
 11. Förslag till yttrande över detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad. Samrådshandling
 12. Förslag till yttrande över detaljplan för Centrum, Saturnus 14 med flera, Borås Stad. Granskningshandling
 13. Förslag till yttrande över remissen Borås Stads kommunikationspolicy
 14. Förslag till entréavgifter, avgifter för tjänster samt riktlinjer och taxor för uthyrning av Kulturförvaltningens lokaler 2018
 15. Förslag till Kulturnämndens delegationsordning 2018
 16. Förslag till sammanträdesdagar 2018
 17. Förslag till ändring av klockslag för Kulturnämndens sammanträde 18 december 2017
 18. Övriga frågor
Scen från Snödrottningen

Senast ändrad: 2017-12-05 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kulturnämnden , sammanträde 2017-11-30 17.00

g q n C