Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kulturnämnden, sammanträde 2018-05-21 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Kulturhuset med Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Konstmuseet. Övriga verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är Biblioteken i Borås, Kulturskolan och Fristads Musikskola, Borås Museum och Textilmuseet, biograf Röda Kvarn samt en allmän kulturprogramverksamhet, stöd till bildningsorganisationer och övergripande kulturföreningar, kulturstipendier, konstnärlig utsmyckning samt kulturmiljö- och bevarandefrågor.

Tid: 2018-05-21 17.00
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2018-05-21 protokollPDF

Kulturnämnden 2018-05-21 bilaga 1 till protokollPDF

Kulturnämnden 2018-05-21 bilaga 2 till protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2018-05-21 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2018-05-21 handlingarPDF

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information om Välfärdsbokslut
 5. Information om och från studieförbunden i Borås
 6. Information om utvecklingsplan för Borås Museum 2019-2021
 7. Information om Borås 400-års firande
 8. Information om dialogcafé med kulturföreningar
 9. Information om införande av E-tjänst för ansökan om kulturbidrag
 10. Lägesrapport om Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck 2018
 11. Övriga informationsärenden
 12. Delegationsbeslut
 13. Inkomna och avgivna skrivelser
 14. Budgetuppföljning, Tertialrapport I 2018
 15. Kulturnämndens regler och anvisningar för Intern kontroll
 16. Borås Stads Skolbiblioteksprogram 2018-2020
 17. Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 med flera, Borås Stad. Granskningshandling
 18. Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med flera, Tullastugan, Borås Stad. Samrådshandling
 19. Yttrande över Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera, Borås Stad. Samrådshandling
 20. Uppföljning av ungdomspolitisk plan 2016
 21. Rättelse i Kulturnämndens protokoll 2018-04-24

Senast ändrad: 2018-12-14 13.17

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-13] Kulturnämnden , sammanträde 2018-05-21 17.00

g q n C