Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kulturnämnden, sammanträde 2018-10-22 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Kulturhuset med Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Konstmuseet. Övriga verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är Biblioteken i Borås, Kulturskolan och Fristads Musikskola, Borås Museum och Textilmuseet, biograf Röda Kvarn samt en allmän kulturprogramverksamhet, stöd till bildningsorganisationer och övergripande kulturföreningar, kulturstipendier, konstnärlig utsmyckning samt kulturmiljö- och bevarandefrågor.

Tid: 2018-10-22 17.00
Plats: Borås Kulturskola, Simonsland

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2018-10-22 protokollPDF

Kulturnämnden 2018-10-22, bilagor 1-3 till protokolletPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2018-10-22 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2018-10-22 handlingarPDF

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Verksamhetsbesök, Borås Kulturskola, Simonsland
 5. Informationsärenden
 6. Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag
 7. Delegationsbeslut, resa utanför Norden
 8. Inkomna och avgivna skrivelser
 9. Budgetuppföljning till och med september 2018
 10. Kulturförvaltningens avgifter 2019
 11. Miljörapport, Tertialrapport II 2018. Uppdaterat dokument avseende mått som genomgått miljöutbildning läggs på bordet.
 12. Uppföljning av Överenskommelse i Borås, De idéburna organisationerna
 13. Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad. Samrådshandling
 14. Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad. Samrådshandling
 15. Framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen om ombyggnation av Borås Konstmuseum
 16. Musikutredning 2019, förslag på uppdrag
 17. Donation av skulpturer

Senast ändrad: 2018-12-14 13.24

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-13] Kulturnämnden , sammanträde 2018-10-22 17.00

g q n C