Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kulturnämnden, sammanträde 2018-11-19 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Kulturhuset med Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Konstmuseet. Övriga verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är Biblioteken i Borås, Kulturskolan och Fristads Musikskola, Borås Museum och Textilmuseet, biograf Röda Kvarn samt en allmän kulturprogramverksamhet, stöd till bildningsorganisationer och övergripande kulturföreningar, kulturstipendier, konstnärlig utsmyckning samt kulturmiljö- och bevarandefrågor.

Tid: 2018-11-19 17.00
Plats: Dalsjöfors bibliotek samt Almedahls museum, Stationsvägen 2, Dalsjöfors. Sammanträdet äger därefter rum i Dalsjöskolans matsal, Dalsjövägen 16, Dalsjöfors

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2018-11-19 protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2018-11-19 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2018-11-19 handlingarPDF

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Verksamhetsbesök, Dalsjöfors meröppna bibliotek samt Almedahls museum
 5. Avtackning av kulturskolechef Per-Olov Pell
 6. Information om Intern kontroll 2018, ärende- och beslutsprocess, risk om otillräcklig information
 7. Information om kartläggning av Biblioteken i Borås
 8. Övriga informationsärenden
 9. Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag
 10. Delegationsbeslut, resa utanför Norden
 11. Inkomna och avgivna skrivelser
 12. Budgetuppföljning till och med oktober 2018
 13. Initiativärende KN 2018-10-22 - Låt oss fortsätta i rätt riktning!
 14. Yttrande över planerad rivning och nybyggnation av Nybron samt närliggande kanalmurar i Viskan, Borås enligt 6 kapitlet Miljöbalken
 15. Förslag till ändring av klockslag för Kulturnämndens sammanträde 17 december 2018

Senast ändrad: 2018-12-14 13.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-13] Kulturnämnden , sammanträde 2018-11-19 17.00

g q n C