Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kulturnämnden, sammanträde 2019-01-28 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid: 2019-01-28 17.00
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2019-01-28 protokollPDF

Kulturnämnden 2019-01-28, bilaga 1 till protokolletPDF

Kulturnämnden 2019-01-28, bilaga 2 till protokolletPDF

Kulturnämnden 2019-01-28, bilaga 3 till protokolletPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2019-01-28 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2019-01-28 handlingarPDF

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information om digitala nämndhandlingar via Ciceron Assistent
 5. Gruppfotografering
 6. Kulturnämnden 2019-2022, samt en kort presentation av nämndens ledamöter och ersättare med kort uttalande om "detta brinner jag extra för inom kulturen"
 7. Presentation av Kulturförvaltningens tjänstemän, samt en kort beskrivning av förvaltningens verksamheter med uppdrag, organisation och större händelser
 8. Övriga informationsärenden
 9. Inkomna och avgivna skrivelser
 10. Reviderad Budget 2019
 11. Revidering av Besluts- och behörighetsattestanger 2019
 12. Bidrag till studieförbunden 2019
 13. Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2019
 14. Ansökan om projektbidrag, bok om Borgstena samhälle
 15. Redovisning av 2018 års kulturbidrag (projekt- och arrangemangsbidrag samt En snabb slant)
 16. Yttrande över detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 med flera, Borås Stad. Samrådshandling
 17. Yttrande över remissen Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan
 18. Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020-2022
 19. Plan för Kulturnämndens arbete 2019
 20. Biljetter till Borås symfoniorkesters konserter våren 2019Senast ändrad: 2019-01-31 13.22

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-15] Kulturnämnden , sammanträde 2019-01-28 17.00

g q n C