Meny

Meny

Kulturnämnden, sammanträde 2019-04-23 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid: 2019-04-23 17.00
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2019-04-23 protokoll nummer 1PDF

Kulturnämnden 2019-04-23 protokoll nummer 2PDF

Kulturnämnden 2019-04-23 bilaga till protokoll nr 2PDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2019-04-23 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2019-04-23 handlingarPDF

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Information om fristadssystemet för förföljda konstnärer. Johanna Lindström medverkar. Visning av utställningen i Kulturhuset
 4. Verksamhetsbesök på Borås Konstmuseum med kvalitetsdialog
 5. Information om Socialt hållbart Borås - barn och unga
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Övriga informationsärenden
 8. Delegationsbeslut, resa utanför Norden
 9. Inkomna och avgivna skrivelser
 10. Budgetuppföljning till och med mars 2019
 11. Kulturplattform för Kulturförvaltningen, workshop om målbild för kulturen i Borås om tio år
 12. Yttrande över remissen Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
 13. Ansökan från EFS Missionsförening i Borås om bidrag till arrangemanget Ekhagen Live - En midsommarfestival
 14. Ansökan om bidrag till dansprojektet Into The White/
 15. Ansökan från kulturföreningen Tåget om bidrag till arrangemanget Sommar & Höstspel 2019
 16. Ansökan från Swedish African Gospel Music om bidrag till arrangemanget 4th Edition of Swedish African Gospel Music Concert
 17. Yttrande över detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 med flera, Myråsskolan, Borås Stad. Samrådshandling
 18. Kulturstipendium/Kulturbelöning 2019

Senast ändrad: 2019-05-21 10.00

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-27] Kulturnämnden , sammanträde 2019-04-23 17.00

g q n C