Meny

Meny

Kulturnämnden, sammanträde 2019-05-13 16.30

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid: 2019-05-13 16.30
Plats: Textilmuseet, Textile Fashion Center

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2019-05-13 protokollPDF

Kulturnämnden 2019-05-13 bilaga till protokolletPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2019-05-13 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2019-05-13 handlingarPDF

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamhetsbesök på Textilmuseet och information om Borås Museum
 4. Besök av revisorer från Revisorsgrupp 2 samt revisionschef Andreas Ekelund och sakkunnigt biträde Stefan Sjöblom
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Information om kartläggning av folkbiblioteken i Borås Stad 2018
 7. Övriga informationsärenden
 8. Inkomna och avgivna skrivelser
 9. Budgetuppföljning, Tertialrapport I 2019.
 10. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019
 11. Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken
 12. Konstnärlig gestaltning, Byttorpsskolan. Handling läggs på bordet vid sammanträdet
 13. Yttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 med flera, Borås Stad. Samrådshandling
 14. Yttrande över detaljplan Centrum, Hugin 1 med flera, Borås Stad. Granskningshandling
 15. Yttrande över detalplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad. Samrådshandling
 16. Inbjudan till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kulturkonferens 16-17 oktober 2019 i HalmstadSenast ändrad: 2019-05-16 16.41

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-27] Kulturnämnden , sammanträde 2019-05-13 16.30

g q n C